Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser Micreos Human Health B.V.

 1. Dette er de generelle salgsbetingelser ("betingelser") for den private virksomhed Micreos Human Health B.V. ("Micreos"). Alle kontakt- og adresseoplysninger for Micreos findes i slutningen af disse vilkår.
 2. Disse vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, tilbud og aftaler mellem Micreos og kunden ("Kunden").Disse vilkår og betingelser gælder for alle ordrer mellem Micreos og Kunden, medmindre parterne udtrykkeligt og skriftligt har afveget fra disse vilkår og betingelser
 3. Vilkårene gælder under alle omstændigheder for enhver kontrakt, der indgås online (fjernadgang) mellem Micreos og kunden. Til dette formål kan kunden se vilkårene før en aftale og gemme dem på en harddisk.
  Alle tilbud er uforpligtende, medmindre tilbuddet udtrykkeligt angiver en betingelse for accept.
 4. Priserne i ovenstående tilbud og citater er, medmindre andet er angivet, ekskl. moms eller andre offentlige afgifter og eventuelle omkostninger i forbindelse med en aftale, herunder forsendelses-, administrations- og håndteringsomkostninger. Et sammensat tilbud giver ikke Micreo en forpligtelse til at levere et produkt til en tilsvarende del af den tilbudte pris.
  Micreos er ikke ansvarlig for sine tilbud, hvis det er åbenbart for den anden part, at tilbuddet eller tilbuddene eller dele heraf indeholder en åbenlys fejl eller skriftlig fejltagelse.
 5. En kontrakt er indgået, når kunden har accepteret Micreos' tilbud, og Micreos har sendt en elektronisk bekræftelse til kunden.
 6. Du har ret til at fortryde og annullere kontrakten inden for 14 dage uden særlige grunde. Du kan returnere Gladskin-produkter i uåbnet stand af hygiejniske årsager, hvis du angiver, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret inden for 14 dage efter, at du har modtaget produktet. Gladskin-produkter, der er forseglet af hygiejniske årsager, kan ikke returneres, hvis forseglingen er blevet brudt efter levering af produkterne. Fortrydelsesfristen udløber inden for 14 dage fra den dag, kunden modtager produktet fra Micreos Human Health B.V. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Micreos Human Health B.V. din beslutning om at fortryde købet via en klar erklæring (f.eks. skriftligt eller via e-mail). Du kan bruge den vedlagte fortrydelsesret til dette formål, men det er ikke nødvendigt. For at overholde fortrydelsesbetingelserne er det tilstrækkeligt at sende en meddelelse om din fortrydelsesret, før den er udløbet. Hvis du annullerer købet, refunderes alle betalinger, der er foretaget indtil da. Udgifterne til returneringen betales af kunden inden for 14 dage efter, at vi er blevet informeret om din beslutning om at fortryde købet. Vi refunderer dig ved hjælp af den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret andet, i hvilket tilfælde Micreos Human Health B.V. ikke vil opkræve dig for en sådan refusion. De direkte omkostninger i forbindelse med en returlevering afholdes af kunden.
  Micreos garanterer, at produkterne er i overensstemmelse med de specifikationer, brugervejledninger og manualer, der følger med disse produkter.
  Reklamationer over leverede produkter skal af kunden skriftligt anmeldes til Micreos inden 8 dage efter, at kunden har opdaget dem, dog senest 14 dage efter levering af produkterne. Meddelelsen skal indeholde en så detaljeret beskrivelse som muligt af manglerne/manglerne, så Micreos kan give et sagligt svar. Hvis klagen er berettiget, sender Micreos et nyt produkt eller refunderer købsprisen for produkterne.
  Alle produkter, der leveres af Micreos, forbliver Micreos' ejendom, indtil kunden har opfyldt alle forpligtelser i henhold til den kontrakt, der er indgået med Micreos.
  Hvis kunden ikke opfylder sine (betalings)forpligtelser (rettidigt), skal kunden afholde alle rimelige omkostninger, der er forbundet med at opnå betaling fra tredjemand. Under alle omstændigheder er den anden part ansvarlig for inkassoomkostningerne i tilfælde af et pengekrav.
  Micreos' samlede ansvar, uanset om det er baseret på tilregneligt kontraktbrud eller erstatning, er begrænset til den relevante skade, og Micreos er kun forpligtet til at erstatte relevant skade op til maksimalt to gange beløbet for de priser, der er angivet i den relevante kontrakt, op til maksimalt 1.000 euro.
  Parterne vil kun indbringe sagen for domstolene efter et værdigt forsøg på at løse en tvist ved fælles overenskomst. Hollandsk lov gælder for alle aftaler mellem Micreos og kunden. Retten i Amsterdam har enekompetence til at behandle tvister, der opstår som følge af eller er relateret til aftaler mellem Micreos og kunden.
  De oprindelige vilkår og betingelser er på nederlandsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den nederlandske version af disse vilkår og betingelser, har den nederlandske version forrang.
Indkøbsvogn
×

Total-

Sub total